Klyftig kommunikation & marknadsföring Billjergatan 23 63356 Eskilstuna

 

 

Referenser

”Vår kommunikation har fått en helt annan klang och våra kunder ser oss nu som en seriös leverantör för den professionella handeln.

Nu vänder de sig till oss med trygghet. De kommunikativa verktyg vi har fått är ovärderliga för vår verksamhet!”

Perry Söderberg, Försäljningschef Malko

 

Exempel på andra kunder:

Eskilstuna Energi och miljö

Kunskapscompaniet

August Lundh

Sedenborgs

Parken Zoo

Forma Publisching Group

FoU i Sörmland